31 Temmuz 2009 Cuma

Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 Training Kit (Mayıs 2009) - DOWNLOAD


Visual Studio 2010 ve .NET Framework 4.0 Training Kit içeriği kod örnekleri sunumlar ve demolardan oluşuyor. Visual Studio 2010 özelliklerini ve birçok framework teknolojisini içeren bu eğitim paketindeki konu başlıklarından bazıları şunlardır: C# 4.0, Visual Basic 10, F#, Parallel Computing Platform, WCF, WF, WPF, ASP.NET AJAX 4.0, ASP.NET MVC Dynamic Data.

Paketi aşağıdaki linke giderek indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=752CB725-969B-4732-A383-ED5740F02E93&displaylang=en

29 Temmuz 2009 Çarşamba

iPhone üzerinde Windows 95 çalıştırmak

Canı sıkılan, boş vakti olan ve iPhone ile bir deney yapmak isteyenler, iPhone üzerinden Windows 95 kurulumu yapmayı deneyebilirler. Babadan kalma, fosil işletim sistemi Windows 95’i iPhone’a kurmak için ihtiyaçlar sadece Bochs Emulator ve Windows 95 CD Image. Kurulum sonrasında Windows İşletim Sistemi'nin temel işlevsellikleri iPhone üzerinde kullanılabilir hale geliyor.

DVD Bölge Kodları ve Bölgeler

Region 1 - U.S., Canada, U.S. Territories
Region 2 - Japan, Europe, South Africa, and Middle East (including Egypt)
Region 3 - Southeast Asia and East Asia (including Hong Kong)
Region 4 - Australia, New Zealand, Pacific Islands, Central America, Mexico, South America, and the Caribbean
Region 5 - Eastern Europe (Former Soviet Union), Indian subcontinent, Africa, North Korea, and Mongolia
Region 6 - Peoples Republic of China
Region 7 - Reserved
Region 8 - Special international venues (airplanes, cruise ships, etc.)

27 Temmuz 2009 Pazartesi

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) nedir?

Bilgisayarın, öğrenme, öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılmasına BDE denir.

BİLGİSAYARIN OKULLARDA KULLANMA YOLLARI
 • Ders konularının öğretilmesinde
 • Problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinde
 • Bilimsel çalışmalar için yazılımlar hazırlanmasında
 • Günlük, yıllık ders planlarının hazırlanmasında
 • Ölçme değerlendirme işlemlerinin hazırlanmasında
 • Rehberlik faaliyetlerinde
 • Öğrenci kayıtlarının yapılmasında ve saklanmasında
 • Muhasebe işlerinin bilgisayar ortamında yapılmasında

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AMAÇLARI

 • Öğrencinin motivasyonunu artırmak
 • Öğrencinin bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek
 • Grup çalışmalarını desteklemek
 • Öğretme yöntemlerini genişletmek
 • Öğrencinin kendi kendine öğrenme yeteneğini geliştirmek

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN AVANTAJLARI

 • Bilgisayarlar, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlar.
 • Bilgisayarlar, öğretime çeşitlilik ve canlılık getirir.
 • Bilgisayarlar, hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda öğrenmesine olanak sağlar.
 • Bilgisayarlar her öğrenciye istediği kadar tekrar olanağı verir.
 • Bilgisayarlar esnektir.
 • Bilgisayarların tepki hızı yüksektir.
 • Bilgisayar programları kullanıcının bildiği konuları atlamasına olanak sağlar.
 • Bilgisayarlar daima kullanıma hazırdır.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN DEZAVANTAJLARI

 • Bilgisayarlar öğrencinin sosyal gelişimini ve insanlarla ilişkisini olumsuz etkileyebilir.
 • Bilgisayar ekranı bir seferde ancak sınırlı miktarda metin sunabilir ve bu metinlere ulaşmak bazen zor olabilir.
 • Eğitimciler BDE konusunda gerekli bilgiye sahip değildirler.
 • Kaliteli yazılımlar bulmak kolay değildir.
 • BDE uygulaması pahalı bir sistemdir.

Öğrenme Üzerine Notlar

 • Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyi öğrenir ve geç unuturuz.
 • En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir.
 • Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğreniriz.
 • En iyi öğretim, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

GÖRSEL MATERYALLERİN ÖĞRENMEDEKİ ROLÜ

GÖRSEL MATERYALLERİN ÖĞRENMEDEKİ ROLÜ

 • Dikkati çekerek güdülenmeyi arttırır
 • Duygusal tepkiler vermelerini sağlar
 • Kavramları somutlaştırır
 • Anlaşılması zor kavramları basitleştirir
 • Şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır
 • Zamandan tasarruf sağlarlar
 • Güvenli gözlem yapma olanağı sağlarlar
 • Farklı zamanlarda birbiri ile tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar
 • Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olabilirler
 • Tekrar tekrar kullanılabilirler

Eğitim ve Öğretim Teknolojisi nedir?

Eğitim Teknolojisi: Eğitim problemlerinin analizi ve bu problemlere ilişkin çözümlerin bulguları, uygulamaları, değerlendirmeleri, yönetimi için gerekli olan insanları, yordamları, fikirleri, ekipmanları ve organizasyonu içeren insan öğrenmesinin tüm yönlerini kapsayan, karmaşık bütünleşik sürece Eğitim Teknolojisi adı verilir.

Öğretim Teknolojisi: Davranışlarda ya da diğer öğrenme sonuçlarında bir değişim oluşturulması amacıyla bireylerin çevrelerini ister makinaları yardımcı araç olarak kullanmak suretiyle isterse hiçbir yardımcı makine kullanmadan değiştirme çabası Öğretim Teknolojisi olarak adlandırılır.

26 Temmuz 2009 Pazar

ImgBurn v2.5.0.0 - Download

ImgBurn, CD / DVD / HD DVD / Blu-ray Image dosyalarını diske yazmayı sağlayan küçük ve kullanışlı bir uygulamadır. Uygulamanın 2.5 sürümünü buradan indirebilirsiniz.


Desteklenen Image formatlarından bazıları: BIN, CUE, DI, DVD, GI, IMG, ISO, MDS, NRG ve PDI.

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows 95, 98, Me, NT4, 2000, XP, 2003, Vista, 2008 ve Windows 7. (64 bit Windows işletim sistemlerinin tamamına destek veriliyor.)

Windows 7 RTM TechNET / MSDN / Volume License yayın tarihleri22 Ekim 2009 tarihinde herkes tarafından erişilip kullanılabilecek olan Windows ailesinin son ürünü Windows 7, TechNET ve MSDN aboneleri tarafından 6 Ağustos 2009 tarihinden itibaren indirilebilecek. Volume License sahipleri ise 7 Ağustos 2009 tarihinde ürünlerine kavuşacaklar.

Kaltura Community Edition (CE) - Download


Open Source Online Video Platformu Kaltura'yı buradan indirip deneyebilirsiniz. Kaltura ile birlikte kullanabileceğiniz diğer yardımcı uygulamaları da bu adresten indirebilirsiniz. Proje ile ilgili sistem gereksinimleri ve kurulum bilgileri için de bu sayfadan faydalanabilirsiniz.

Google Chrome for Windows 3.0.195.1 Beta - Download


Google Chrome, yeni beta sürümü olan v3.0.195.1 ile karşımızda.

Tarayıcının son sürümünü indirmek için bu linki kullanabilirsiniz.

Sweet Rabbit Animation

Image Hosted by ImageShack.us

ManagementObjectSearcher ile bir kod örneği

ManagementObjectSearcher mos = new ManagementObjectSearcher("select * from Win32_Processor");

Öncelikle yukarıdaki kod ile sorgumuzu belirterek bir ManagementObjectSearcher nesnesi örnekliyoruz. Sonrasında aşağıdaki şekilde örneklediğimiz nesne üzerinden Get methodunu çağırarak sorgumuzu çalıştırıyoruz ve Get methodundan geriye dönen donanım bilgisini ManagementObjectCollection tipinden bir değişken ile karşılıyoruz.

ManagementObjectCollection mocol = mos.Get();

Nesne üzerindeki belli bir bilgiyi elde etmek istediğimizde, elimizdeki kolleksiyon için bir döngü hazırlarız ve döngü içerisinde her bir ManagementObject nesnesine ait işlem gerçekleştirebiliriz. Aradığımız bilginin hangi property üzerinde yer aldığını biliyorsak aşağıdaki gibi bir kullanımla, ilgili property'ye ait değeri elde edebiliriz.

foreach(ManagementObject mo in mocol)
{
Console.WriteLine(mo.Properties["ProcessorId"].Value);
}

Eğer belli bir bilgi değil de nesneye ait tüm bilgileri elde etmek istiyorsak ve bilgilerin hangi property'ler üzerinde yer aldıklarını bilmiyorsak, aşağıdaki gibi bir kullanımla nesnenin properties kolleksiyonunda dönerek PropertyData tipinden her bir üye için Name ve Value değerlerini elde edip işlem gerçekleştirebiliriz.

foreach(ManagementObject mo in mocol)
{
foreach(PropertyData pd in mo.Properties)
{
Console.WriteLine(string.Format("{0}: {1}", pd.Name,pd.Value ));
}
}

25 Temmuz 2009 Cumartesi

ManagementObjectSearcher ile kullanılabilecek standard WMI sorguları

ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("sorgu");

Yukarıdaki örnekteki sorgu yerine uygun sorguyu yazmanız gerekiyor.
Örneğin; CPU ile ilgili bilgileri elde etmek için "select * from Win32_Processor" yazmalısınız.

Kullanabileceğiniz diğer sorgular aşağıda listelenmiştir.

select * from Win32_1394Controller
select * from Win32_1394ControllerDevice
select * from Win32_Account
select * from Win32_AccountSID
select * from Win32_ACE
select * from Win32_ActionCheck
select * from Win32_AllocatedResource
select * from Win32_ApplicationCommandLine
select * from Win32_ApplicationService
select * from Win32_AssociatedBattery
select * from Win32_AssociatedProcessorMemory
select * from Win32_BaseBoard
select * from Win32_BaseService
select * from Win32_Battery
select * from Win32_Binary
select * from Win32_BindImageAction
select * from Win32_BIOS
select * from Win32_BootConfiguration
select * from Win32_Bus
select * from Win32_CacheMemory
select * from Win32_CDROMDrive
select * from Win32_CheckCheck
select * from Win32_CIMLogicalDeviceCIMDataFile
select * from Win32_ClassicCOMApplicationClasses
select * from Win32_ClassicCOMClass
select * from Win32_ClassicCOMClassSetting
select * from Win32_ClassicCOMClassSettings
select * from Win32_ClassInfoAction
select * from Win32_ClientApplicationSetting
select * from Win32_CodecFile
select * from Win32_COMApplication
select * from Win32_COMApplicationClasses
select * from Win32_COMApplicationSettings
select * from Win32_COMClass
select * from Win32_ComClassAutoEmulator
select * from Win32_ComClassEmulator
select * from Win32_CommandLineAccess
select * from Win32_ComponentCategory
select * from Win32_ComputerSystem
select * from Win32_ComputerSystemProcessor
select * from Win32_ComputerSystemProduct
select * from Win32_COMSetting
select * from Win32_Condition
select * from Win32_CreateFolderAction
select * from Win32_CurrentProbe
select * from Win32_DCOMApplication
select * from Win32_DCOMApplicationAccessAllowedSetting
select * from Win32_DCOMApplicationLaunchAllowedSetting
select * from Win32_DCOMApplicationSetting
select * from Win32_DependentService
select * from Win32_Desktop
select * from Win32_DesktopMonitor
select * from Win32_DeviceBus
select * from Win32_DeviceMemoryAddress
select * from Win32_DeviceSettings
select * from Win32_Directory
select * from Win32_DirectorySpecification
select * from Win32_DiskDrive
select * from Win32_DiskDriveToDiskPartition
select * from Win32_DiskPartition
select * from Win32_DisplayConfiguration
select * from Win32_DisplayControllerConfiguration
select * from Win32_DMAChannel
select * from Win32_DriverVXD
select * from Win32_DuplicateFileAction
select * from Win32_Environment
select * from Win32_EnvironmentSpecification
select * from Win32_ExtensionInfoAction
select * from Win32_Fan
select * from Win32_FileSpecification
select * from Win32_FloppyController
select * from Win32_FloppyDrive
select * from Win32_FontInfoAction
select * from Win32_Group
select * from Win32_GroupUser
select * from Win32_HeatPipe
select * from Win32_IDEController
select * from Win32_IDEControllerDevice
select * from Win32_ImplementedCategory
select * from Win32_InfraredDevice
select * from Win32_IniFileSpecification
select * from Win32_InstalledSoftwareElement
select * from Win32_IRQResource
select * from Win32_Keyboard
select * from Win32_LaunchCondition
select * from Win32_LoadOrderGroup
select * from Win32_LoadOrderGroupServiceDependencies
select * from Win32_LoadOrderGroupServiceMembers
select * from Win32_LogicalDisk
select * from Win32_LogicalDiskRootDirectory
select * from Win32_LogicalDiskToPartition
select * from Win32_LogicalFileAccess
select * from Win32_LogicalFileAuditing
select * from Win32_LogicalFileGroup
select * from Win32_LogicalFileOwner
select * from Win32_LogicalFileSecuritySetting
select * from Win32_LogicalMemoryConfiguration
select * from Win32_LogicalProgramGroup
select * from Win32_LogicalProgramGroupDirectory
select * from Win32_LogicalProgramGroupItem
select * from Win32_LogicalProgramGroupItemDataFile
select * from Win32_LogicalShareAccess
select * from Win32_LogicalShareAuditing
select * from Win32_LogicalShareSecuritySetting
select * from Win32_ManagedSystemElementResource
select * from Win32_MemoryArray
select * from Win32_MemoryArrayLocation
select * from Win32_MemoryDevice
select * from Win32_MemoryDeviceArray
select * from Win32_MemoryDeviceLocation
select * from Win32_MethodParameterClass
select * from Win32_MIMEInfoAction
select * from Win32_MotherboardDevice
select * from Win32_MoveFileAction
select * from Win32_MSIResource
select * from Win32_NetworkAdapter
select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration
select * from Win32_NetworkAdapterSetting
select * from Win32_NetworkClient
select * from Win32_NetworkConnection
select * from Win32_NetworkLoginProfile
select * from Win32_NetworkProtocol
select * from Win32_NTEventlogFile
select * from Win32_NTLogEvent
select * from Win32_NTLogEventComputer
select * from Win32_NTLogEventLog
select * from Win32_NTLogEventUser
select * from Win32_ODBCAttribute
select * from Win32_ODBCDataSourceAttribute
select * from Win32_ODBCDataSourceSpecification
select * from Win32_ODBCDriverAttribute
select * from Win32_ODBCDriverSoftwareElement
select * from Win32_ODBCDriverSpecification
select * from Win32_ODBCSourceAttribute
select * from Win32_ODBCTranslatorSpecification
select * from Win32_OnBoardDevice
select * from Win32_OperatingSystem
select * from Win32_OperatingSystemQFE
select * from Win32_OSRecoveryConfiguration
select * from Win32_PageFile
select * from Win32_PageFileElementSetting
select * from Win32_PageFileSetting
select * from Win32_PageFileUsage
select * from Win32_ParallelPort
select * from Win32_Patch
select * from Win32_PatchFile
select * from Win32_PatchPackage
select * from Win32_PCMCIAController
select * from Win32_Perf
select * from Win32_PerfRawData
select * from Win32_PerfRawData_ASP_ActiveServerPages
select * from Win32_PerfRawData_ASPNET_114322_ASPNETAppsv114322
select * from Win32_PerfRawData_ASPNET_114322_ASPNETv114322
select * from Win32_PerfRawData_ASPNET_ASPNET
select * from Win32_PerfRawData_ASPNET_ASPNETApplications
select * from Win32_PerfRawData_IAS_IASAccountingClients
select * from Win32_PerfRawData_IAS_IASAccountingServer
select * from Win32_PerfRawData_IAS_IASAuthenticationClients
select * from Win32_PerfRawData_IAS_IASAuthenticationServer
select * from Win32_PerfRawData_InetInfo_InternetInformationServicesGlobal
select * from Win32_PerfRawData_MSDTC_DistributedTransactionCoordinator
select * from Win32_PerfRawData_MSFTPSVC_FTPService
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerAccessMethods
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBackupDevice
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferManager
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerBufferPartition
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerCacheManager
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerDatabases
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerGeneralStatistics
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLatches
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerLocks
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerMemoryManager
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationAgents
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationDist
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationLogreader
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationMerge
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerReplicationSnapshot
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerSQLStatistics
select * from Win32_PerfRawData_MSSQLSERVER_SQLServerUserSettable
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRExceptions
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRInterop
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRJit
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRLoading
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRLocksAndThreads
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRMemory
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRRemoting
select * from Win32_PerfRawData_NETFramework_NETCLRSecurity
select * from Win32_PerfRawData_Outlook_Outlook
select * from Win32_PerfRawData_PerfDisk_PhysicalDisk
select * from Win32_PerfRawData_PerfNet_Browser
select * from Win32_PerfRawData_PerfNet_Redirector
select * from Win32_PerfRawData_PerfNet_Server
select * from Win32_PerfRawData_PerfNet_ServerWorkQueues
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_Cache
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_Memory
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_Objects
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_PagingFile
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_Processor
select * from Win32_PerfRawData_PerfOS_System
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_FullImage_Costly
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_Image_Costly
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObject
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_JobObjectDetails
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_Process
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_ProcessAddressSpace_Costly
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_Thread
select * from Win32_PerfRawData_PerfProc_ThreadDetails_Costly
select * from Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASPort
select * from Win32_PerfRawData_RemoteAccess_RASTotal
select * from Win32_PerfRawData_RSVP_ACSPerRSVPService
select * from Win32_PerfRawData_Spooler_PrintQueue
select * from Win32_PerfRawData_TapiSrv_Telephony
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_ICMP
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_IP
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_NBTConnection
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_NetworkInterface
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_TCP
select * from Win32_PerfRawData_Tcpip_UDP
select * from Win32_PerfRawData_W3SVC_WebService
select * from Win32_PhysicalMemory
select * from Win32_PhysicalMemoryArray
select * from Win32_PhysicalMemoryLocation
select * from Win32_PNPAllocatedResource
select * from Win32_PnPDevice
select * from Win32_PnPEntity
select * from Win32_PointingDevice
select * from Win32_PortableBattery
select * from Win32_PortConnector
select * from Win32_PortResource
select * from Win32_POTSModem
select * from Win32_POTSModemToSerialPort
select * from Win32_PowerManagementEvent
select * from Win32_Printer
select * from Win32_PrinterConfiguration
select * from Win32_PrinterController
select * from Win32_PrinterDriverDll
select * from Win32_PrinterSetting
select * from Win32_PrinterShare
select * from Win32_PrintJob
select * from Win32_PrivilegesStatus
select * from Win32_Process
select * from Win32_Processor
select * from Win32_ProcessStartup
select * from Win32_Product
select * from Win32_ProductCheck
select * from Win32_ProductResource
select * from Win32_ProductSoftwareFeatures
select * from Win32_ProgIDSpecification
select * from Win32_ProgramGroup
select * from Win32_ProgramGroupContents
select * from Win32_ProgramGroupOrItem
select * from Win32_Property
select * from Win32_ProtocolBinding
select * from Win32_PublishComponentAction
select * from Win32_QuickFixEngineering
select * from Win32_Refrigeration
select * from Win32_Registry
select * from Win32_RegistryAction
select * from Win32_RemoveFileAction
select * from Win32_RemoveIniAction
select * from Win32_ReserveCost
select * from Win32_ScheduledJob
select * from Win32_SCSIController
select * from Win32_SCSIControllerDevice
select * from Win32_SecurityDescriptor
select * from Win32_SecuritySetting
select * from Win32_SecuritySettingAccess
select * from Win32_SecuritySettingAuditing
select * from Win32_SecuritySettingGroup
select * from Win32_SecuritySettingOfLogicalFile
select * from Win32_SecuritySettingOfLogicalShare
select * from Win32_SecuritySettingOfObject
select * from Win32_SecuritySettingOwner
select * from Win32_SelfRegModuleAction
select * from Win32_SerialPort
select * from Win32_SerialPortConfiguration
select * from Win32_SerialPortSetting
select * from Win32_Service
select * from Win32_ServiceControl
select * from Win32_ServiceSpecification
select * from Win32_ServiceSpecificationService
select * from Win32_SettingCheck
select * from Win32_Share
select * from Win32_ShareToDirectory
select * from Win32_ShortcutAction
select * from Win32_ShortcutFile
select * from Win32_ShortcutSAP
select * from Win32_SID
select * from Win32_SMBIOSMemory
select * from Win32_SoftwareElement
select * from Win32_SoftwareElementAction
select * from Win32_SoftwareElementCheck
select * from Win32_SoftwareElementCondition
select * from Win32_SoftwareElementResource
select * from Win32_SoftwareFeature
select * from Win32_SoftwareFeatureAction
select * from Win32_SoftwareFeatureCheck
select * from Win32_SoftwareFeatureParent
select * from Win32_SoftwareFeatureSoftwareElements
select * from Win32_SoundDevice
select * from Win32_StartupCommand
select * from Win32_SubDirectory
select * from Win32_SystemAccount
select * from Win32_SystemBIOS
select * from Win32_SystemBootConfiguration
select * from Win32_SystemDesktop
select * from Win32_SystemDevices
select * from Win32_SystemDriver
select * from Win32_SystemDriverPNPEntity
select * from Win32_SystemEnclosure
select * from Win32_SystemLoadOrderGroups
select * from Win32_SystemLogicalMemoryConfiguration
select * from Win32_SystemMemoryResource
select * from Win32_SystemNetworkConnections
select * from Win32_SystemOperatingSystem
select * from Win32_SystemPartitions
select * from Win32_SystemProcesses
select * from Win32_SystemProgramGroups
select * from Win32_SystemResources
select * from Win32_SystemServices
select * from Win32_SystemSetting
select * from Win32_SystemSlot
select * from Win32_SystemSystemDriver
select * from Win32_SystemTimeZone
select * from Win32_SystemUsers
select * from Win32_TapeDrive
select * from Win32_TemperatureProbe
select * from Win32_Thread
select * from Win32_TimeZone
select * from Win32_Trustee
select * from Win32_TypeLibraryAction
select * from Win32_UninterruptiblePowerSupply
select * from Win32_USBController
select * from Win32_USBControllerDevice
select * from Win32_UserAccount
select * from Win32_UserDesktop
select * from Win32_VideoConfiguration
select * from Win32_VideoController
select * from Win32_VideoSettings
select * from Win32_VoltageProbe
select * from Win32_WMIElementSetting
select * from Win32_WMISetting

23 Temmuz 2009 Perşembe

Chrome, Oyun Platformu olabilir mi?

O3D'nin tarayıcıya entegrasyonu, 3D oyunları Chrome'da oynamayı mümkün kılacak.

Greg Spencer’ın blogunda yayınlanan bir habere göre, Google Chrome’un temel kaynak kodu olan Chromium’a, O3D grafik arayüzü entegre edilmeye başlandı. Böylelikle O3D yakında Google’ın tarayıcısı Chrome tarafından doğrudan desteklenecek.

O3D grafik arayüzünün tarayıcıya entegrasyonu sayesinde, direkt olarak tarayıcıda çalışacak, daha görsel, internet tabanlı 3D oyunlar geliştirmek mümkün olacak.

O3D’nin Chrome’a entegrasyonu, internette 3D oyunlar yönünde önemli bir adım. Bu teknoloji için diğer tarayıcıların da desteği kazanılabilirse, Google’ın, oyun stüdyolarını kendi safına çekmesi çok zor olmayacaktır.

22 Temmuz 2009 Çarşamba

Synaptics'ten yeni çoklu dokunmatik ekran: Clear Pad 3000

Synaptics tarafından yeni geliştirilen Clear Pad 3000, 10 parmağa kadar çoklu dokunmatik özelliği sağlayacak. Ürün ile ilgili tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ürün ile ilgili basın bülteni de bu adreste mevcut. Ürün ile ilgili başka bir video barındıran makaleye giden yol ise buradan geçiyor.

PSP'de 3D Heyecanı

İrlanda merkezli “Realview Innovations” firması, geliştirdiği yeni cihaz sayesinde, PSP’de 3 boyut heyecanını ellerimize taşıyor. V-screen adlı bu yeni cihaz, PSP’nin “taşınabilir” özelliğini bir miktar azaltsa da resimden anlaşıldığı ve basın bildirisinde anlatıldığı kadarıyla 2 boyutlu oyunlarımıza “derinlik” katacak. Cihazın, ayrım yapmadan eski oyunlar da dahil olarak tüm oyunlara destek vereceği söyleniyor.

ADSL Kullanıcılarına Müjde

Konya Tüketici Mahkemesi tüketici lehine karar vererek binlerce insanı zulümden kurtardı.

Konya Tüketici Mahkemesi, sabit telefon hizmeti olmadan, ADSL hizmetinin sunulabileceği yönünde karar aldı.

Her şey 3 ağustos 2007 tarihinde bir ADSL kullanıcısının Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine (TSHH) başvurmasıyla başladı. ADSL almak istediğini ancak Türk Telekom’un ancak bir sabit hat abonesi olursa ADSL hizmeti satın alabileceğini belirtmesi üzerine soluğu hakem heyetinde alan kullanıcı sorununu dile getirerek yardım istedi.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yaptığı inceleme sonucunda kullanıcıyı haklı buldu ve Türk Telekom’un ADSL hizmeti verebilmek için sabit hatta ihtiyaç duymadığını belirledi. Türk Telekom’dan bu durumu sonlandırması istenince de Türk Telekom kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

Konya Tüketici Mahkemesine açtığı davada talebi Konya Tüketici Mahkemesinin 14 Mayıs 2009 tarihinde aldığı 2009/76 nolu kararla reddedildi. Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, bilirkişi raporlarına istinaden sabit telefon hizmeti olmadan, ADSL hizmeti sunulmasının önünde teknik bir engel bulunmadığı, Türk Telekomun sabit telefon aboneliği içermeyen ADSL internet erişimine ilişkin kurumca onaylanmış bir tarifesinin bulunmadığı, mevcut uygulamanın kurum düzenlemelerine aykırılık teşkil etmediği, ancak dünyanın değişik ülkelerinde sabit telefon ve ADSL hizmetinin ayrı ayrı verilebildiği, Telekomun da altyapısının buna müsait olduğu belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi: “Tüketicinin dilediği hizmeti alma özgürlüğünün bulunduğu, yani sabit telefon hizmetinden faydalanmadan internet hizmetinden faydalanılabileceği, yine telefon ve internet hizmetlerinin ayrı ayrı verilmesinin maliyeti yükselteceği iddia edilmiş ise de kurum tarafından sabit telefon ve internet seçeneklerinin ayrı ayrı ve birlikte tarifeleri belirlenerek tüketiciye sunulması ve tüketicinin istediği paketi seçme özgürlüğünün sağlanması gerektiği ve Telekomünikasyon kurumunca da ayrı ayrı hizmet verilmesi paketlerinin reddedilmeyeceği gelen yazı cevaplarından anlaşıldığından, sonuç ve içerik olarak doğru olan TSHH kararının iptali talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.”

Tüketiciler birliği düzenlediği toplantıda Türk Telekom’un keyfi uygulamasının mahkeme kararıyla sonlandırıldığı bildirildi ve Telekom’un bu duruma bir an önce son vermesini ısrarla istediklerini belirtti.

Kaynak: TechnoLabs

Turkon: Konuşma engelliler için mobil uygulama

Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından konuşma engellilerin hayatını kolaylaştıracak olan bir mobil uygulama geliştirildi.

Türkçe yazıların seslendirilmesi amacıyla cep telefonları için geliştirilen yazılım, beraberinde gelen kalıp cümlelerin dışında dışarıdan türkçe yazı girişine de izin vererek girdileri sese dönüştürebiliyor. Konuşma engellilerin telefonda dertlerini anlatmasını kolaylaştıran bu yazılımın benzerleri yurtdışında ücretli iken, ülkemizde Bilkent tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Yaklaşık 270.000 konuşma engellinin bulunduğu ülkemizde bu programın engelli vatandaşlarımız için oldukça faydalı olacağını söyleyebiliriz.

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altay Güvenir, daha önce görme engelliler için hazırlamış oldukları "OKU" isimli program için yaptıkları çalışmalardan dolayı, Türkçe yazıyı sese dönüştürme konusunda bilgi birikimine sahip olduklarını ve bu teknolojiyi cep bilgisayarlarında çalışmak üzere uyarlayarak "Turkon" yazılımını geliştirmeye başladıklarını belirtti.

"Turkon", Microsoft tarafından da desteklenen bir proje. Windows Mobile için geliştirilmiş olan bu Yazılımı kullanabilmek için Windows Mobile destekli bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Turkon uygulamasını indirip denemek için http://www.cs.bilkent.edu.tr/turkon/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Adventureworks Database for SQL Server - Download

Yerel bilgisayarınıza SQL Server kurulumu yaparken Adventureworks Veri Tabanını seçmeyi unutup atladınız mı?

Bu durumda muhtemelen setup ekranını yeniden görecek olmak hoşunuza gitmeyecektir. Çözüm burada. Adventureworks veri tabanını bu linkten ulaşacağınız sayfadan indirip yerel sunucunuza (server) attach ya da restore edebilirsiniz.

Mozilla Firefox Portable Edition v3.5.1 - Download

Mozilla Firefox Portable Edition v3.5.1

21 Temmuz 2009 Salı

HDD Seri Numarasını Elde Etmek (C# - WMI)

HDD
HDD


HDD: Hard Disk Drive
WMI: Windows Management Instrumentation

HardDisk üreticisi tarafından, HardDisk'e atanmış olan seri numarasını elde etmek için WMI kullanabiliriz. Bir Windows Bileşeni olan WMI, sadece HDD değil, tüm donanım ile ilgili bilgiler elde etmemizi sağlayan bir yapıdır, içerisinde Win32, Registry, System gibi class'lar ve IIS, Active Directory, DNS gibi provider'lar barındırır. WMI Class'ları ve WMI Provider'ları ile ilgili detaylı bilgiyi WMI Reference üzerinde bulabilirsiniz.

.NET Framework içerisindeki System.Management namespace'i altındaki üyeler kullanılarak WMI işlemleri gerçekleştirilebilir. HardDisk bilgilerini sorgulamak için Win32_DiskDrive ve Win32_PhysicalMedia sınıfları kullanılır. System.Management namespace'i ile ilgili ayrıntılara bu adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

msdn Magazine içerisinde yayınlanmış olan WMI and .NET başlıklı makaleyi de bu link üzerinden okuyabilirsiniz.

Bu kadar giriş bilgisinden sonra gelelim HardDisk'imizin seri numarasına nasıl ulaşacağımıza. Bunu yapmak için öncelikle proje referanslarımıza System.Management eklenmeli, ardından da kodumuza using System.Management; ifadesi ile gerekli olan namespace'i eklemeliyiz. WMI içerisindeki Win32_PhysicalMedia sınıfı istediğimiz seri numarasına ulaşmamızı sağlayacak. İstersek HardDisk model ve tip bilgilerine ulaşmak için de Win32_DiskDrive sınıfını kullanabiliriz.

Öncelikle bilgisayarımızdaki fiziksel disklerin seri numaralarını kolleksiyon olarak elde etmemizi sağlayacak bir method yazalım.

public static List<string> GetSerialsFromHardDrives()
{
List<string> serials = new List<string>();

ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_PhysicalMedia");

ManagementObjectCollection disks = searcher.Get();
foreach(ManagementObject disk in disks)
{
if (disk["SerialNumber"] == null)
serials.Add("");
else
serials.Add(disk["SerialNumber"].ToString());
}
return serials;
}

Yukarıdaki kod bloğunda öncelikle tespit edilecek olan seri numaralarını depolamak üzere generic bir string kolleksiyonu hazırlanıyor. Ardından basit bir select ifadesi kullanılarak ManagementObjectSearcher nesnesi örnekleniyor. Sonrasında, bu nesnenin Get isimli methodu kullanılarak fiziksel disklerin nesne örnekleri bir kolleksiyon olarak alınıyor. Son adımda ise yaptığımıız şey eldeki kolleksiyonda dönerek her bir diskin seri numarasını elimizdeki string kolleksiyonuna eklemek. En son olarak da elimizde bulunan seri numaralarını barındıran string kolleksiyonunu methoddan geri döndürüyoruz.

Aşağıdaki method içerisindeki kod bloğu ise farklı bir WMI sınıfına select atıyor ve bilgisayarımızdaki HardDisklerin tip ve model bilgilerini Console ekranına yazdırıyor.

public static void DisplayHDDInfo()
{
ManagementObjectSearcher searcher = new ManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_DiskDrive");

foreach(ManagementObject disk in searcher.Get())
{
Console.WriteLine("Model: {0} , InterfaceType: {1}", disk["Model"], disk["InterfaceType"]);
}
}

Bilgisayarımızdaki harddisklere ait seri numarası, model ve tip gibi bilgileri nasıl elde edebileceğimizi basit birer method ile ele aldık. Artık, elde edilen bilgiler ile istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.

Expression Serisi 3. Nesil Uygulamaları için Deneme Sürümleri Download'a sunuldu


Silverlight'ın yeni sürümü olan Silverlight 3'ün yayınlanmasının ardından, Silverlight Geliştirme Araçları da yayınlandı. Pakette yer alan ürünler:
Expression Studio 3,
ASP.Net ve Script dili entegrasyonu için Expression Web 3,
Expression Blend 3 ve SketchFlow,
Tasarım ve Workflow desteği için Expression Design 3
ve Video işlemleri için Expression Encoder 3.

Expression serisi ürünlerini buradan indirebilirsiniz.

19 Temmuz 2009 Pazar

Windows 7 satışları 51 milyon adedi aştı

Windows 7 henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen, 51 milyonluk satışı ile dikkat çekiyor. Adet 51 milyon olarak gözüküyor fakat bu rakamın tamamını taze satış olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü daha önceden Microsoft ile ücretsiz yükseltme anlaşması imzalamış olan kurumsal müşterilerin lisansları da bu adede dahil durumda. Yine de henüz çıkmamış bir işletim sistemi için gerçekten çok güzel bir adet olduğunu kabul etmek gerek.

Street Fighter'ın ilk oyunundan nostaljik bir sahne

Efsane Street Fighter serisinin ilk oyunundan Ryu ve Sagat'ın dövüştüğü nostaljik bir sahne...

15 Temmuz 2009 Çarşamba

MPEG Mediator v1.5 Download

MPEG Mediator v1.5 DOWNLOAD

Bu program ile, DVD dahil olmak üzere MPEG2 Video Stream'leri en hızlı bir biçimde ".avi" formatına çevirebilirsiniz. Bu işlem sırasında DivX ve XviD gibi popüler codecleri kullanmak ta mümkün.

MS Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats


Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats DownloadPage

PowerPoint Viewer - Download

2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS - Download

 • 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS - DownloadPage
 • 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF - DownloadPage
 • 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as XPS - DownloadPage

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2

 • Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 DownloadPage
 • Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1 DownloadPage

14 Temmuz 2009 Salı

Michael Jackson'ın oyunu mu geliyor?

Daha önceden de adına oyunlar yapılmış olan ünlü sanatçını yeni bir oyununun bir süredir geliştirilmekte olduğu söylentileri yayılmaya başladı.

Michael Jackson'un yapımcı şirketi MJJ Productions'un birkaç aydır bir Michael Jackson oyunu üzerinde çalıştığı söyleniyor. Xbox 360 ve PS3 platformları için çıkması beklenen oyun için düşünülen tarih ise yılbaşı. Ünlü yıldızın en hit şarkılarının da bu oyun içerisinde yer alacağı söyleniyor.

MJJ Productions'dan bir temsilcinin, "Oyunun çıkacağına eminim. Michael oyunları çok severdi" demesi, bu oyun söylentilerinin gerçek olduğu iddialarını kuvvetlendiriyor.

13 Temmuz 2009 Pazartesi

Microsoft Windows 7 BUILD 7600 RTM hazır

Windows 7'nin RTM Final sürümü tamamlandı ve kullanıma hazır hale geldi. Artık resmi piyasaya çıkış tarihi için geri sayım başladı diyebiliriz. Windows 7 RTM Final için build dahil tam version numarası 7600.16385 olarak yayınlandı. Herkese hayırlı olsun.

VirtualBox 3.0.2 - Download


x86 donanımı için tasarlanmış olan bir sanal bilgisayar uygulaması olan VirtualBOX bu sayfadan indirilebilir.

11 Temmuz 2009 Cumartesi

Silverlight 3 RTW yayınlandı

Silverlight'ın son sürümü yayınlandı. Bu sürümle beraber gelen yeniliklerden başlıcaları HD Media, Perspektif 3D Desteği ve Masaüstü Desteği. Silverlight ile birlikte kullanılan Expression Blend'in de 3. versionu RC seviyesine ulaştı. Ayrıntılar için buradan lütfen.

http://www.silverlight.net/
http://expression.microsoft.com/en-us/default.aspx

Visual Studio 2008 Tools for Silverlight 3 DOWNLOAD
Silverlight Toolkit DOWNLOAD
Expression Blend 3 + Sketchflow RC DOWNLOAD

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 2 - Download

10 Temmuz 2009 Cuma

Onlar İçin Bir Kap Su Kampanyası!


Haytap yaz sıcaklarında sokak hayvanları için bir kap su kampanyasıni başlattı! Bu amaçla Adana ilindeki önemli cadde ve kavşaklarda yer alan hareketli bilboard uygulamalarında Haytap mesajları ve görselleri ile desteklenen kampanya diğer illerde de benzer uygulamalar ile sürdürülecek !

Suyun her canlı için gereksinim ve önemini vurgulayan kampanya hayvanseverler, hayvan seven, bakan veya bakmayan herkese çağrıda bulunuyor !

Bir damla su bulabilmek için kilometrelerce yol katetmekte olan canlar için bir kap su bulundurma amaçlı kampanya yaz boyu sürecek !Sadri Alışık'tan Şarkılar - 3

Sadri Alışık - AvareyimSadri Alışık - Benim Adım Dalgacı Mahmut

Sadri Alışık - Ah Nideyim Sahn-ı Çemeni

9 Temmuz 2009 Perşembe

Sadri Alışık'tan Şarkılar - 2

Sadri Alışık - Bülbülün Çilesi

http://www.youtube.com/watch?v=4KImCdTI0Ok
Sadri Alışık - Karagözlüm Efkarlanma

http://www.youtube.com/watch?v=pqkPowdMJZg
Sadri Alışık - Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

http://www.youtube.com/watch?v=4U19LDEp8fo
Sadri Alışık - Senede Bir Gün

http://www.youtube.com/watch?v=FjUoNCJpxDk
Sadri Alışık - Açık Bırak Pencereni

http://www.youtube.com/watch?v=t_McnzdqdPY
Sadri Alışık - Menekşe Gözlerde Hiç Vefa Yokmuş

http://www.youtube.com/watch?v=-jgk8HLCAdk
Sadri Alışık - Seni Sevda Çiçeğim

http://www.youtube.com/watch?v=Xzu1xYi305o
Sadri Alışık - Dalgalandımda Duruldum

http://www.youtube.com/watch?v=ehiUNxFOxrM
Sadri Alışık - Cepte Metelik Yok Gönül Tüter mi?
Karakolda Ayna Var filminden (1966)

8 Temmuz 2009 Çarşamba

Sadri Alışık'tan Şarkılar - 1


Sadri Alışık - Tophane Rıhtımı


Sadri Alışık - Turist Ömer


Sadri Alışık & Öztürk Serengil - DALGAMIZA BAKALIM


Sadri Alışık ve Mürvet Sim - Öp Beni Öp Beni


Sadri Alışık - Amaney (1964) Turist Ömer


Sadri Alışık & Sema Özcan - Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini


Sadri Alışık - Kimseye Etmem Şikayet(Kartallar Yüksek Uçar)


Sadri Alışık - Huysuz ve Tatlı Kadın


Sadri Alışık - Görmedim Ömrümün Asude Geçen Bir Demini

7 Temmuz 2009 Salı

C# - 15 Temel Veri Tipi

15 temel tipe karşılık gelen C# dilindeki anahtar kelimeler, .NET Framework içerisindeki karşılıklarıyla birlikte aşağıda listelenmiştir:

DEĞER TÜRLÜLER
(işaretli tamsayı)
sbyte --> System.SByte
short --> System.Int16
int --> System.Int32
long --> System.Int64

(işaretsiz tamsayı)
byte --> System.Byte
ushort --> System.UInt16
uint --> System.UInt32
ulong --> System.UInt64

(noktalı tamsayı)
float --> System.Single
double --> System.Double
decimal --> System.Decimal

(mantıksal ifade)
bool --> System.Boolean

(karakter)
char --> System.Char


REFERANS TÜRLÜLER
(metinsel ifade)
string --> System.String

(nesne)
object --> System.Object

Değişken nedir? Nerede kullanılır? - (C#)

Kullandığımız/yazdığımız programlarda, program içerisindeki bazı verilerin daha sonra tekrar faydalanmak amacıyla hafızada saklanması gerekir. Bu saklama işlemini değişkenler yardımı ile yapabiliriz.

Değişkenlere depoladığımız veriler, programımız çalıştığı sürece hafızadaki varlıklarını koruyacaklardır. Bir değişken kullanabilmek için öncelikle tanımlama ve değer atama işlemlerini gerçekleştirmeliyiz.

Bir değişken tanımlaması yaptığımızda, hafızada bu değişken için yer ayrılır. Değişken tanımlaması yapmak için öncelikle uygun veri tipi seçilmeli ve değişkene bir de isim verilmelidir.

Değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılabilir; Öncelikle uygun veri tipi yazılır, ardından değişkene daha sonra ulaşmak istediğimizde kullanacağımız isim yazılır ve noktalı virgül (;) ile ifade sonlandırılır.

VeriTipi degiskenAdi;

Tanımlama işleminin ardından artık değişkene değer ataması gerçekleştirilebilir.

6 Temmuz 2009 Pazartesi

Google Android'i PC'nizde test edebilirsiniz!


Google Android'i, denemek istiyor fakat bir T-Mobile G1'e para harcamak istemiyorsanız, LiveAndroid sayesinde LiveCD ya da LiveUSB kullanarak Android'i x86 tabanlı bir PC üzerinde deneyebilirsiniz.

Android, aslen cep telefonları için geliştirilmiş bir işletim sistemidir. Google tarafından geliştirilen bu işletim sistemini PC üzerinde test edebileceğimiz LiveCD, LiveAndroid adı ile yayınlandı. Linux çekirdeğine sahip LiveAndroid İşletim Sistemini denemek için bu sayfadan download edebilirsiniz.

PC'nizi restart etmeyi sevmiyorsanız, Microsoft Virtual PC, VirtualBOX, VMware ve benzeri sanal bilgisayar uygulamaları kullanarak da LiveAndroid'i deneyebilirsiniz. Veya isterseniz indirdiğiniz CDImage dosyasını bir CD üzerine kaydederek te kullanabilirsiniz.


LiveAndroid ScreenShot

Turist Ömer derler benim adıımaaa AMANEEEEEYY

AMANEEEEEEY!
Turist Ömer derler benim adımaa adımaa
Pişman olur bakmayanlar tadııma
AMANEEEEEEY!
Sabahları 1 kadeh, akşamları 5 kadeh
Neşemi de bulunca dalgama da bakaaarım
AMANEEEEEEY!

AMANEEEEEEY!
Sokaklarda aylak aylak gezeriim gezeriim
İzmaritin kraalını seçeriim
AMANEEEEEEY!
Trafikten çakarım, kıyak oto yıkarım
Hiçbir işte tutunmam hepsinden de bıkarım
AMANEEEEEEY!

AMANEEEEEEY!
Güzel kızlar hepsi benim peşimde peşimde
Tomar tomar paracıklar cebiiimde
AMANEEEEEEY!
Turist Ömer diyorlar birbirlerni yiyorlar
Tatlım canım diyerek peşimden geliyorlar
AMANEEEEEEY!

4 Temmuz 2009 Cumartesi

Çiler Erbil Şarkıları (Uçalım mı? - Gör Bak - Bir Numara - Görünce Seni)


"Uçalım mı?" şarkısı ile bilinen Çiler Erbil'in 16 şarkısı kendi sitesi üzerinden dinlenebiliyor. Dinlemek için yukarıdaki linki takip etmeniz yeterli.


Sitede dinleyebileceğiniz şarkılar:
 1. uçalım mı?
 2. beni ara
 3. söz ver bana
 4. görünce seni
 5. dur deme
 6. al beni
 7. kıvır kıvır
 8. taktım kafama
 9. özledim
 10. gör bak
 11. günaha çağrı
 12. al beni (remix)
 13. uçalım mı? (sax & sex mix)
 14. bir numara (ufuk bigay - düet)
 15. sen benimsin (ayşe - vokal)
 16. nefes nefese

3 Temmuz 2009 Cuma

2 Temmuz 2009 Perşembe

Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) Download

Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) bazen ihtiyaç duyulan bir program. Bu link üzerinden download edebilirsiniz.

1 Temmuz 2009 Çarşamba

Valve Source SDK güncellendi


Valve, Source SDK'yı güncelledi ve Steam kullanıcılarına açtı. Güncelleme ile birlikte üründe birkaç iyileştirme yapılırken bir de bug fix edilmiş.

Ships ve Places (Google Earth Eklentileri)iAno (Pianist v1.0.0) - iPhone Piano

iAno, iPhone ve iPod Touch için geliştirilmiş olan bir piano yazılımıdır. 5 oktavlık genişlik sunan iAno, çoklu dokunmayı da destekliyor ve bu sayede karmaşık akorlar kullanabilmek te mümkün hale geliyor.

Ekranın üzerindeki sağ/sol tuşları ile oktav değiştirilebiliyor. Ayrıca çaldığınız her şeyi MP3 olarak kaydetmek te mümkün. Aşağıdaki videoda uygulamayı çalışırken izleyebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için ise bu sayfayı kullanabilirsiniz.

Windows Server 2008 SP2 ve Windows Vista SP2 (Türkçe) - Download

Windows Vista SP2 birçok dilin ardından Türkçe olarak ta yayınlandı.
Güvenilirlik, Performans ve Uyumluluk yönünde düzeltmeler içeren bu yeni Servis Paketi aşağıdaki linklerden indirilebilir.

NOT: Service Pack 2'nin sisteme kurulabilmesi için, Service Pack 1'in daha önceden yüklü olması gereklidir. Service Pack 2'yi yüklemeden önce sisteminizde Service Pack 1'in yüklü olduğundan emin olun.

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 ve Windows Vista Service Pack 2 - x86 (32Bit) DOWNLOAD
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 ve Windows Vista Service Pack 2 - x64 (64Bit) DOWNLOAD