1 Eylül 2017 Cuma

Bilgisayara Giriş: Veri Ölçü Birimleri

Bit – b : 0 veya 1 değerini alabilen en küçük veri birimi
Nibble - N : 4-bit’in yan yana gelmesiyle oluşur
Byte – B  : 8-bit’in yan yana gelmesiyle oluşur

Word : 32-bitlik CPU için 32-bit’in yan yana gelmesiyle oluşur
Double Word : 32-bitlik CPU için 64-bit’in yan yana gelmesiyle oluşur
Quad Word : 32-bitlik CPU için 128-bit’in yan yana gelmesiyle oluşur


Kilobyte – KB : 1024-Byte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Megabyte – MB : 1024 Kilobyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Gigabyte – GB : 1024 Megabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Terabyte – TB  : 1024  Gigabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Petabyte – PB : 1024-terabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Exabyte – EB : 1024-Petabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Zettabyte – ZB : 1024-Exabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur
Yottabyte – YB  : 1024-Zettabyte’ın yan yana gelmesiyle oluşur

Hiç yorum yok: