2 Eylül 2017 Cumartesi

Bilgisayara Giriş: Hız Ölçü Birimleri

Hertz - Hz : Bir saniyedeki devir sayısı
Kilohertz - kHz : 1.000 Hertz
Megahertz - MHz : 1.000 kHz
Gigahertz - GHz : 1.000 MHz


Floating-point Operations Per Second – Flops : Saniyede yapılan reel sayılı işlem sayısı
MegaFlops – Mflops : 1.000.000 Flops’tan oluşan hız birimi
GigaFlops – Gflops : 1.000 MFlops’tan oluşan hız birimi

Bits per second – bps : Saniyede aktarılan bit sayısı
Bytes per second – Bps : Saniyede aktarılan Byte sayısı
Millions Instructions Per Second - MIPS : Saniyedeki komut sayısı (milyon olarak)

Revolutions per minute - rpm : Dakikadaki devir sayısı
Refresh rate : Ekranda saniyedeki görüntü yenileme hızı
Bit rate : İletilen bit sayısı/bit oranı

Hiç yorum yok: