16 Nisan 2014 Çarşamba

Java: Random Sınıfı ile Rastgele Değerler Üretmek

Java'da rastgele değerler üretmek için Random sınıfı kullanılır. Random sınıfını kullanarak int, long, float, double, boolean gibi farklı tiplerde değerler üretebilir.

Random sınıfından faydalanmak için ilk olarak kod sayfamızın başına, paketin tanımlandığı yerin hemen altına import ifademizi yazalım.

import java.util.Random;

import işleminin ardından kodlarımıza geçelim. Rastgele değerler üretmek için, Random sınıfından bir nesne örneği alalım.

Random r = new Random();

r değişkeni ile işaret edilen Random nesnemizin nextInt metodunu kullanarak, int tipinden rastgele bir değer üretebiliriz.

int i = r.nextInt(10);

nextInt metoduna parametre olarak geçtiğimiz değer, rastgele tutulacak sayı için üst limitin belirlenmesinde kullanılır. Parametre olarak 10 geçilmesi, 0 ile 9 arasında bir değer tutulmasını sağlayacaktır. 10 değeri tutulacak sayı için ihtimal dahilinde değildir.

nextInt metodunun herhangi bir parametre almadan çalışan bir overload'u var. Bu metot, int tipinin en alt noktası olan -2147483648 ile en üst noktası olan +2147483647 arasında rastgele bir değer üretir.

int i2 = r.nextInt();

int dışında, long, float, double ya da boolean değerler üretmek için aşağıda örnekleri verilen metotlar kullanılabilir.

long l = r.nextLong();
float f = r.nextFloat();
double d = r.nextDouble();
boolean b = r.nextBoolean();

Üretilen değerleri ekranda görebilmek için, aşağıdaki satırları projeye ekleyelim.

System.out.println(i);
System.out.println(i2);

System.out.println(l);
System.out.println(f);
System.out.println(d);
System.out.println(b);

Kodların son hali aşağıdaki görselde sunulduğu gibi olacaktır.


Şimdi kodlarımızı çalıştıralım. Bu işlemin sonucunda, aşağıdakilere benzer çıktılar elde ediyor olacağız.


Hiç yorum yok: