16 Nisan 2014 Çarşamba

Java: Math Sınıfının random metodu ile Rastgele Değerler Üretmek

Bir önceki yazımda, Java: Random Sınıfı ile Rastgele Değerler Üretmek konusunu ele almıştım. Java'da rastgele değer üretmenin bir diğer yolu da, Math sınıfının static random metodunu kullanmaktır. Bu metod, 0.0 ile 1.0 arasında, 0.0'a eşit ya da büyük ve kesinlikle 1.0'dan küçük olan, double tipinden rastgele bir değer üretir.

double d = Math.random();

random metodu static olduğundan dolayı, kullanmak için bir nesne oluşturulmasına gerek yoktur.

Üretilen değeri ekrana yazdırmak için aşağıdaki satırı projemize ekleyelim.

System.out.println(d);

Math sınıfının random metodunu kullanarak bir tam sayı üretmek istersek, işin içerisine biraz matematik katmamız yeterli olacaktır.

int i = (int)(Math.random()*10);
System.out.println(i);

random metodundan dönen değer 0 ile 1 arasında ve double türünde olduğundan dolayı, bu değeri 10 ile çarpıp elde edilen yeni değeri int tipine cast ederek, küsüratın kesilip atılmasını sağlarız ve tamsayı hanesini elde ederiz.

Kodların son hali ve çalıştırıldığında elde edilecek olan örnek çıktı aşağıdaki görselde sunulmuştur.


Hiç yorum yok: