11 Kasım 2011 Cuma

XNA ile rastgele renk üretmek

xna_logo

Microsoft.Xna.Framework.Graphics isimalanındaki Color sınıfı tipinden değer döndüren bir method yazacağız. Aşağıdaki kod örneği, rastgele RGB değerlere sahip bir renk döndürecektir.

private Color RastgeleRenkUret()
{
  Random r = new Random();
 
  byte r = (byte)r.Next(0, 256);
  byte g = (byte)r.Next(0, 256);
  byte b = (byte)r.Next(0, 256);
 
  return new Color(r, g, b );
}

Color renk = RastgeleRenkUret(); şeklinde çağrıyı yapabilirsiniz.

Hiç yorum yok: