11 Kasım 2011 Cuma

C# ile Bir Ağ Bağdaştırıcısının MAC Adresini Bulmak

Network_Adapter

Bu örneği çalıştırmak için System.Management isimalanı using direktifleriniz arasına eklenmelidir.

Sistemde bulunan ilk ağ bağdaştırıcısının MAC adresini döndürecek olan metodu aşağıda bulabilirsiniz.

/// <summary>
/// Bulunan ilk ağ bağdaştırıcısının MAC adresini döndürür
/// </summary>
/// <returns>Buluanan MAC Adresinin string karşılığı</returns>
public string MACAdresiBul()
{
    ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");

    ManagementObjectCollection moc = mc.GetInstances();
    string adres = String.Empty;

    foreach (ManagementObject mo in moc)
    {
        if (adres == String.Empty)  // sadece ilk karta ait bilgiyi almak istiyoruz
        {
            if ((bool)mo["IPEnabled"] == true)
                adres = mo["MacAddress"].ToString();
        }
        mo.Dispose();
    }

    return adres;
}

Hiç yorum yok: