14 Ekim 2018 Pazar

Python ile Faktöriyel Hesabı


# Faktöriyel hesabı yapan fonksiyon
def faktoriyel_hesapla(sayi):
    sonuc = 1
    while sayi > 1:
        sonuc = sonuc * sayi
        sayi -= 1
    return sonuc

girilen = input("Faktöriyeli hesaplanacak sayıyı giriniz: ")
sayi = int(girilen)
sonuc = faktoriyel_hesapla(sayi)
print("{}! = {}".format(sayi,sonuc))

Hiç yorum yok: