24 Temmuz 2017 Pazartesi

Günlük Scrum (Daily Scrum) Nedir?

Günlük Scrum (Daily Scrum)

Günlük Scrum, Geliştirme Takımının faaliyetleri hakkında takım üyelerinin birbirlerine bilgi verdiği ve takımın önündeki 24 saat için bir plan oluşturduğu, 15 dakikayla sınırlı bir etkinliktir. Bu toplantıda bir önceki Günlük Scrumdan beri yapılan iş gözlemlenir ve sonraki toplantıya kadar yapılabilecek işler planlanır. Günlük Scrum karmaşıklığı azaltmak için her gün aynı yer ve zamanda düzenlenir. Toplantıda Geliştirme Takımı üyeleri şu soruları cevaplar:

  • Geliştirme Takımının Sprint Hedefine ulaşması için dün ne yaptım?
  • Geliştirme Takımının Sprint Hedefine ulaşması için bugün ne yapacağım?
  • Beni veya Geliştirme Takımını Sprint Hedefine ulaşmaktan alıkoyacak bir engel görüyor muyum?

Geliştirme Takımı, Sprint Hedefine doğru ilerlemeyi ve Sprint İş Listesindeki işlerin tamamlanma durumlarının nasıl bir eğilim gösterdiğini anlamak için Günlük Scrumı kullanır. Günlük Scrum, Geliştirme Takımının Sprint Hedefini gerçekleştirme ihtimalini güçlendirir. Geliştirme Takımı her gün Sprint Hedefine ulaşmak ve beklenen Ürün Parçasını Sprint sonuna kadar üretmek için birlikte kendini yöneten bir ekip olarak nasıl çalışması gerektiğini anlamalıdır. Geliştirme Takımı veya takım üyeleri Günlük Scrumın hemen ardından ayrıntılı olarak tartışmak, Sprintin kalan işini yeniden planlamak veya adapte etmek için sıklıkla bir araya gelirler.

Scrum Master Geliştirme Takımının toplantıyı yapmasını temin eder fakat Günlük Scrumı yürütmek Geliştirme Takımının sorumluluğudur. Scrum Master, Geliştirme Takımına Günlük Scrumı 15 dakikayla sınırlı tutmasını öğretir.

Scrum Master, Günlük Scruma sadece Geliştirme Takımının katılması kuralının herkes tarafından benimsenmesini sağlar.

Günlük Scrumlar iletişimi iyileştirir, başka toplantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırır, geliştirmenin önündeki engellerin tespit edilmesini sağlar, hızlı karar almayı teşvik eder ve Geliştirme Takımının bilgi seviyesini artırır. Bu etkinlik kilit bir gözlem ve adaptasyon toplantısıdır.

Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.

Hiç yorum yok: