16 Eylül 2016 Cuma

SQL: Bir Tablonun Şemasını T-SQL ile Değiştirmek


SQL Server veri tabanları içerisinde tablolar oluştururken, tablomuzu dbo şeması ya da daha önceden tanımlanmış başka şemalar altında oluşturabiliriz. Bir tablo oluşturulduktan sonra, tabloyu başka bir şemanın altına alma ihtiyacımız olabilir.

Örneğin; Veri tabanına toplu veri girişi yaparken gelen verileri dbo şemasının altında oluşturulan tablolara aldığımızı düşünelim. Oluşturulan tablolar üzerinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan ve veriyi istediğimiz hale getirdikten sonra; tablomuzu, yetkilendirme süreçleri önceden tanımlanmış bir şemanın altına taşımak isteyelim.

Aşağıdaki T-SQL sorgusu ile tablomuzu başka bir şema altına alabiliriz.

ALTER SCHEMA YeniHedefSchema TRANSFER MevcutKaynakSchema.TabloAdi

Hiç yorum yok: