2 Mayıs 2014 Cuma

C dilinde strcpy() kullanmadan string koplayama

 Aşağıdaki örnekte strcpy() fonksiyonu kullanılmadan string kopyalama işlemi gösterilmiştir.

String koplayamak için en iyi ve en rahat yol strcpy() fonksiyonunu kullanmaktır. Biz bu örnekte strcpy() kullanmadan manuel olarak bir kopyalama işlemi gerçekleştireceğiz.

#include <stdio.h>

int main()

{

    char s1[100], s2[100], i;

    printf("Enter string s1: ");

    fgets(s1, sizeof(s1), stdin);


    for (i = 0; s1[i] != '\0'; ++i) {

        s2[i] = s1[i];

    }


    s2[i] = '\0';

    printf("String s2: %s", s2);

    return 0;

}

Bu örnekte s1 string'inin içeriği s2'te kopyalanmıştır.

Hiç yorum yok: