5 Nisan 2012 Perşembe

Açık Akademi 5 Nisan 2012 Sanal Sınıfı - SQL Eğitimi Stored Procedure Konulu Kod Dosyası

Açık Akademi
5 Nisan 2012 Perşembe akşamı gerçekleşen sanal sınıf oturumunda Stored Procedure örneklerini ele alırken yazmış olduğumuz kodları aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca, bu dersin video kaydına da buradan ulaşabilirsiniz.

-- SP Oluşturmak
create proc UrunleriListele
as
(
select ProductID, ProductName, UnitsInStock from Products where UnitsInStock > 0
)

-- SP Çalıştırmak
UrunleriListele
exec UrunleriListele
execute UrunleriListele-- Parametre alan SP Oluşturmak
create proc FiyatAraligindakiUrunleriListele(@altLimit money, @ustLimit money)
as
(
select * from Products where UnitsInStock > 0 and UnitPrice between @altLimit and @ustLimit
)


-- SP Güncellemek / Modifiye Etmek
alter proc FiyatAraligindakiUrunleriListele(@altLimit money, @ustLimit money)
as
(
select * from Products where UnitPrice between @altLimit and @ustLimit
)

exec FiyatAraligindakiUrunleriListele 53 , 97

-- SP Silmek
drop proc FiyatAraligindakiUrunleriListele

insert into Categories (CategoryName, Description) values ('YeniKategori','Deneysel Kategori')
select * from Categories

create proc KategoriEkle(@ad nvarchar(15))
as
insert into Categories (CategoryName) values (@ad)

create view KategoriEkle
as
select * from Products

create proc KategoriEkle(@ad nvarchar(15), @aciklama ntext)
as
insert into Categories (CategoryName, Description) values (@ad,@aciklama)

exec KategoriEkle 'DenemeKategorisi' , ' Test amacli olusturulmus'

select * from Categories

-- acikakademi@acikakademi.com

Hiç yorum yok: