11 Kasım 2011 Cuma

XNA ile basit 2 boyutlu çizgi

xna_logo

İki nokta arasında basit 2 boyutlu bir çizgi çizmek için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.

void DrawLine(SpriteBatch sprBatch, Texture2D spr, Vector2 nokta1, Vector2 nokta2, Color renk)
{
     Vector2 origin = new Vector2(0.5f, 0.0f);
     Vector2 fark =  nokta2 – nokta1;
     Vector2 scale = new Vector2(1.0f, fark.Length()/spr.Height);
 
     float aci = (float)(Math.Atan2(fark.Y, fark.X))-MathHelper.PiOver2;
 
     sprBatch.Draw(spr, nokta1, null, renk, aci, origin, scale, SpriteEffects.None, 1.0f);
}

Hiç yorum yok: