16 Kasım 2011 Çarşamba

Bir sitenin IP adresi nasıl bulunur?

Bir sitenin IP adresini tespit edebilmek için öncelikle aşağıdaki isimalanları kod sayfasına eklenmelidir.

using System.Net;
using System.Net.Sockets;

Gerekli isimalanlarının eklenmesinden sonra, aşağıdaki kodlar yardımıyla bir sitenin IP adresi tespit edilip ekrana yazdırılabilir. Örnekte Açık Akademi sitesi kullanılmıştır.

IPHostEntry entry = Dns.GetHostEntry("www.acikakademi.com");

foreach (IPAddress ip in entry.AddressList)
{
  Console.WriteLine(ip);
}

Hiç yorum yok: