8 Temmuz 2011 Cuma

HTML CheckBox ile kullanılan Text'i tıklanabilir yapmak

HTML CheckBox ile kullanılan Text'i , aynı ASP.NET CheckBox kontrolünde olduğu gibi tıklanabilir hale getirmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz.

<input id="checkbox1" type="checkbox" />
<label for="checkbox1">Seçenek Adı</label>

CheckBox için kullanılan input tag'inin hemen ardından gelen label tag'i içerisindeki for attribute'una değer olarak CheckBox'ın id'sini vererek işlem gerçekleştiriliyor.

Alternatif olarak, aşagıdaki kod da kullanılabilir.

<label><input id="checkbox1" type="checkbox" />Seçenek Adı</label>

Hiç yorum yok: