10 Mayıs 2009 Pazar

Bir string değişkenin içeriğini *.txt dosyasına kaydetmek

Yine mail yolu ile aldığım sorulardan bir tanesi. Soruyu zaten başlıkta görüyorsunuz. İşi yapacak kod satırlarını da aşağıda veriyorum.

            string yazi = "Ben text dosyasına kaydedilecek olan string değişkenin datasıyım";
            File.WriteAllText("c:\\stringData.txt", yazi);

File sınıfının WriteAllText methoduna ilk parametre olarak kaydetmek istediğimiz dosya adını veririz. İkinci parametre olarak ise kaydetmek istediğimiz string'i veririz. Bu işlem sonucunda kaydedilen dosya aşağıdaki gibi olacaktır.Elimizde bir string dizisi olduğunu ve her üyesini ayrı bir satıra ekleyerek bir *.txt dosyası elde etmek istediğimizi düşünelim. Bu işi de yine aşağıdaki kod satırları ile en kısa şekilde halledebiliriz.

            string[] takimlar = new string[] { "Galatasaray", "Fenerbahçe", "Beşiktaş" };
            File.WriteAllLines("c:\\diziData.txt", takimlar);

File sınıfının WriteAllLines methoduna ilk parametre olarak dosya adı, ikinci parametre olarak da bir string dizisi verdiğimizde, dizinin her bir üyesi ayrı bir satır oluşturacak şekilde bir text dosyası hazırlanır ve kaydedilir. Dosyanın görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.Hiç yorum yok: