22 Nisan 2009 Çarşamba

VB'nin Left fonksiyonunun C# karşılığı

C# kullanarak VB'nin Left fonksiyonuna denk gelen bir method yazmak istiyoruz. Bu işi, extra bir method yazmadan, String sınıfının Substring methodu ile yapabiliriz. Fakat, VB'deki Left fonksiyonundan farklı olarak, burada Substring kullandığımızda exception alma riskimiz var. Eğer kaynak String değişkenimiz üzerinden Substring methodunu çağırdığımızda, string'in uzunluğundan daha büyük bir değer vererek işlem yapmak istersek, durum exception ile sonuçlanıyor. Oysa ki VB'de bu olay string'in uygun kısmının aynen geri dönmesi ile sonuçlanıyordu ve exception alınmıyordu. Aşağıda, C# ile yazılmış ve bahsedilen iş mantığına sahip bir method var. Güle güle kullanın.

public static string Left(string text, int length)
{
    if (length < 0 )
        throw new ArgumentOutOfRangeException("length", length, "length değeri negatif olmamalıdır.");
    else if (length == 0)
        return "";
    else if (text.Length <= length)
        return text;
    else
        return text.Substring(0, length);
}

Hiç yorum yok: