13 Ocak 2009 Salı

SQL - Select Into Kullanımı

Bir tablo üzerindeki verileri yedeklemek veya bir tablonun kopyasını çıkartmak amacıyla select into ifadesinden faydalanılabilir.

Select Into ifadesi, bir tablodan getirdiği verileri başka bir tablo oluşturarak yeni tabloya insert eder. Genellikle bir tablonun yedeğini almak için kullanılır.

Bir tablodaki tüm kayıtları alıp yeni bir tablo oluşturabileceğimiz gibi, sadece ihtiyacımız olan kolonları select ederek de bu kayıtları barındıran yeni bir tablo oluşturabiliriz. Aslında olaya tablo olarak değil de result set olarak bakmak daha doğru olur. İleride rapor amaçlı kullanmak ve daha kolay sorgulayabilmek için, bir kaç tablodan join yapılarak elde edilmiş bir sonuç kümesini de tablo olarak kaydetmek mümkün.

Bu işlemler için, aşağıdakine benzer bir söz dizimi kullanılır.

select kolon1,kolon2,kolon... into dbo.YeniTablo from dbo.Tablo

select Id,Ad,Fiyat into dbo.FiyatListesi from dbo.Urun

Hiç yorum yok: