2 Eylül 2008 Salı

"does not contain a static 'Main' method suitable for an entry point" derleme hatası

Hata:
"CS5001: does not have an entry point defined" 
ya da 
"Program 'C:\Proje\obj\Debug\ProgramAdi.exe' does not contain a static 'Main' method suitable for an entry point"

Sebep: C# uygulamalarını derleyebilmek için uygulamanın giriş noktasını bildirmek gerekir. C# uygulamalarında giriş noktası, static bir Main methodudur. Böyle bir methodun yazılmamış olması veya yanlış yazılmış olması hataya sebep olur. Eğer yazılmamış ise yazmak, yanlış yazılmış ise düzeltmek gerekir. C#, case-sensitive (büyük küçük harf duyarlı) bir dildir. Başlangıç seviyesinde en çok yapılan hatalardan birisi, Main metodunu main şeklinde küçük harf kullanarak yazmaktır. Bu durumda yazılan method, derleyici tarafından uygulamanın giriş noktası olarak algılanmayacaktır.

Çözüm: Giriş noktası olarak kullanılacak olan Main metodunun yazımı, şu şekilde olmalıdır:

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
    }
}

1 yorum:

Erdogan Cevher dedi ki...

Diğer metotları, "void Main"in İÇİNE mi yazacağız yoksa bir DIŞ kısma mı?