1 Ağustos 2008 Cuma

using Keyword'ünün 3 Kullanımı - 1


Bir namespace'in using ifadesi kullanılarak kod sayfasının başına eklenmesi, sayfa içerisinde ilgili namespace'in altındaki üyelere direkt erişim imkanı sağlar.

.NET Framework içerisindeki üyeleri kullanırken üye adının tamamını yazmayız. Örneğin, Console sınıfının WriteLine() isimli methodu; Bu üyenin tam adı System.Console.WriteLine() dır. İstersek tabiiki bu uzun hali ile tam adını yazarak kullanabiliriz. Ama kod bloğumuz içerisinde birçok yerde tam adını kullanarak yazmak bir yerden sonra can sıkıcı bir hal alacaktır.

Kod sayfamızın başına ekleyeceğimiz using System; ifadesi bize daha rahat bir kullanım ve yazım imkanı sunacaktır. Bu ifadeyi kod sayfamıza ekledikten sonra, artık System isimalanı altındaki üyeleri direkt olarak kendi adları ile kullanabiliriz (Console.WriteLine() şeklinde). Bu şekilde kod bloğumuzun şişmesinin de önüne geçmiş oluruz. Ve kodumuzun göz ile okunabilmesini de kolaylaştırmış oluruz.

using ifadesini kullanarak bir namespace ya da tip için alias oluşturmak konusunu okumak için tıklayın.

Hiç yorum yok: