5 Haziran 2015 Cuma

SQL Server Veri Tabanındaki Tablo Adlarını Listelemek


SQL Server Veri Tabanındaki tablo adları nasıl listelenir?

use Veri_Tabanı_Adı
select * from sys.tables

veya

select * from sysobjects WHERE xtype='U'

Hiç yorum yok: