6 Haziran 2015 Cumartesi

Yazılımcılar için Masa Başı Egzersiz Önerileri - Aktif Yaşam Derneği


Aktif Yaşam Derneği tarafından hazırlanan 4 sayfalık PDF, hareketsiz yaşayanlarımızın gelecekte vücudunun daha az hasar görmesi için faydalı olabilir.

İndir/Görüntüle: http://www.aktifyasam.org.tr/static/upload/file/masa_basi_egzersiz_onerileri.pdf

5 Haziran 2015 Cuma

SQL Server Veri Tabanındaki Tablo Adlarını Listelemek


SQL Server Veri Tabanındaki tablo adları nasıl listelenir?

use Veri_Tabanı_Adı
select * from sys.tables

veya

select * from sysobjects WHERE xtype='U'