19 Nisan 2014 Cumartesi

PassoLig ve Stadlarda E-Bilet Uygulaması


Passolig'in başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konu etkilerinin ne olacağı yönündeydi.

30. haftanın açılış maçı olan Kayseri Erciyes - Trabzonspor maçında ilk defa uygulanan bu sistem ile maça giren her taraftarın passolig kartı ile stadyuma girmesi ya da kombinesi olması gerekiyor.

14 Nisan'da yürürlüğe giren yeni yasanın ilk uygulaması olan bu akşam passolig kartı alarak maça giren taraftar sayısı 285 oldu. Maçı kombine bileti olan az sayıda taraftaar ve passolig kart alan yalnızca 285 kişi izledi. Bu kişiler de sayı sıfır olmasın diye bir şekilde ücretsiz kart edindirilmiş olan insanlardır sanırım.

Vatandaşı Fişlemenin Yeni Adı: PassoLig

16 Nisan 2014 Çarşamba

Java: Math Sınıfının random metodu ile Rastgele Değerler Üretmek

Bir önceki yazımda, Java: Random Sınıfı ile Rastgele Değerler Üretmek konusunu ele almıştım. Java'da rastgele değer üretmenin bir diğer yolu da, Math sınıfının static random metodunu kullanmaktır. Bu metod, 0.0 ile 1.0 arasında, 0.0'a eşit ya da büyük ve kesinlikle 1.0'dan küçük olan, double tipinden rastgele bir değer üretir.

double d = Math.random();

random metodu static olduğundan dolayı, kullanmak için bir nesne oluşturulmasına gerek yoktur.

Üretilen değeri ekrana yazdırmak için aşağıdaki satırı projemize ekleyelim.

System.out.println(d);

Math sınıfının random metodunu kullanarak bir tam sayı üretmek istersek, işin içerisine biraz matematik katmamız yeterli olacaktır.

int i = (int)(Math.random()*10);
System.out.println(i);

random metodundan dönen değer 0 ile 1 arasında ve double türünde olduğundan dolayı, bu değeri 10 ile çarpıp elde edilen yeni değeri int tipine cast ederek, küsüratın kesilip atılmasını sağlarız ve tamsayı hanesini elde ederiz.

Kodların son hali ve çalıştırıldığında elde edilecek olan örnek çıktı aşağıdaki görselde sunulmuştur.


Java: Random Sınıfı ile Rastgele Değerler Üretmek

Java'da rastgele değerler üretmek için Random sınıfı kullanılır. Random sınıfını kullanarak int, long, float, double, boolean gibi farklı tiplerde değerler üretebilir.

Random sınıfından faydalanmak için ilk olarak kod sayfamızın başına, paketin tanımlandığı yerin hemen altına import ifademizi yazalım.

import java.util.Random;

import işleminin ardından kodlarımıza geçelim. Rastgele değerler üretmek için, Random sınıfından bir nesne örneği alalım.

Random r = new Random();

r değişkeni ile işaret edilen Random nesnemizin nextInt metodunu kullanarak, int tipinden rastgele bir değer üretebiliriz.

int i = r.nextInt(10);

nextInt metoduna parametre olarak geçtiğimiz değer, rastgele tutulacak sayı için üst limitin belirlenmesinde kullanılır. Parametre olarak 10 geçilmesi, 0 ile 9 arasında bir değer tutulmasını sağlayacaktır. 10 değeri tutulacak sayı için ihtimal dahilinde değildir.

nextInt metodunun herhangi bir parametre almadan çalışan bir overload'u var. Bu metot, int tipinin en alt noktası olan -2147483648 ile en üst noktası olan +2147483647 arasında rastgele bir değer üretir.

int i2 = r.nextInt();

int dışında, long, float, double ya da boolean değerler üretmek için aşağıda örnekleri verilen metotlar kullanılabilir.

long l = r.nextLong();
float f = r.nextFloat();
double d = r.nextDouble();
boolean b = r.nextBoolean();

Üretilen değerleri ekranda görebilmek için, aşağıdaki satırları projeye ekleyelim.

System.out.println(i);
System.out.println(i2);

System.out.println(l);
System.out.println(f);
System.out.println(d);
System.out.println(b);

Kodların son hali aşağıdaki görselde sunulduğu gibi olacaktır.


Şimdi kodlarımızı çalıştıralım. Bu işlemin sonucunda, aşağıdakilere benzer çıktılar elde ediyor olacağız.